>>Existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a jejich propagaci. Dr. Fereydoon Batmanghelidj<<

>>Se zavedením povinného očkování jste ztratili svobodu. O vašem dítěti přece nemůžou rozhodovat
politici ani lékaři. John Virapen<<

Léčit znamená čistit

Na jaře téměř všichni podléháme ve zvýšené míře různým nemocem. Ty dnes známe jako „nemoci z nedostatku“, zatím co dříve se jim říkalo „nemoci znečištěné krve“. Dnes jsme už schopni, nedostatkové nemoci rozeznat. I když mnohdy jen velmi komplikovanými laboratorními zkouškami, kdežto nemoci znečištěné krve nebo lépe pomíchání chemických šťáv se dají chemicky jen velmi těžko zjistit, nebo také vůbec ne. V oficiálním lékařství se jim proto nevěnuje pozornost.

Přesto nemůžeme pominout tento lidový výraz. Protože již víme, že nedostatková strava a strava dnešní civilizace je nedostatková – vede k poruchám látkové výměny, k zatížení buněk a tkáně. Proto staré osvědčené metody čistění krve, kůry jarního pročisťování mají za úkol normalizovat funkci látkové výměny, jakož i její oživení. Mají k tomu plné oprávnění.

Povzbuzení k látkové výměně znamená vždy očistu, a očista je vždy předpoklad uzdravení.

Jarní očista

Cesty k jarní očistě těla jsou různé. Chci připomenout hlavně půst, neboli postní kúru, kúru ze šťáv, dietu ze syrové stravy, čaje a různých bylin. Dále potní kúry, saunu, římsko-irské lázně, mořské lázně.

Bylinky

Také specielní kúra, která záleží v používání kopřiv, česneku, řeřichy potoční, macešky, pampelišky, sedmikrásky, jalovce a bedrníku, pomáhá k regulaci látkové výměny a k úpravě „pomíchaných šťáv“. Samozřejmě, že i koupele střev, dechová cvičení, hodně pohybu na čerstvém vzduchu, strava vegetářská a málo solená, pomáhají ve snaze o obnovu naší tkáně. Každý má možnost prodělat nějakou tu kúru, která odpovídá našim tělesným možnostem a tak připravit své tělo k novému rozkvětu. Jenom zdravá látková výměna nám zaručuje schopnost k tvořivé práci a dává radost ze života.

Je nutno ještě připomenout, že když provedeme tu velkou jarní očistu, pak to nesmí zůstat jen hmotná látková výměna, nějaká čistě materiální záležitost.

Nemoc je zároveň problém duševní

To znamená, že současně s léčbou těla musíme dát do pořádku i duševní záležitosti. Obsah našeho myšlenkového světa má vliv na tělesnou strukturu. Má často rozhodující význam, jak pro člověka nemocného, tak i zdravého. Nespokojenost, hádky, spory, strach, starost, nepoctivost a žádosti jsou pro duši právě tak škodlivé jako nezdravý a zkažený pokrm pro tělo.

Když se bude náš duch zaměstnávat věcmi, které jsou dobré a harmonicky sladěné, pak pocítíme něco z té očisťující, uzdravující a povznášejíci síly. Povede nás ke všemu, co je pravé, krásné, ušlechtilé, čisté a hodnotné.

Naplňme proto svou představivost a myšlenkový svět cennými hodnotami ducha: čistými představami a ušlechtilými pohnutkami.

Zdroj: MUDr. E. SCHNEIDER, Zdraví je základem životního štěstí.