Štítek: Záření

V mikrovlnné troubě se z pokrmů vlivem působení elektromagnetických vln veškeré zdraví pospěšné látky rozpouštějí a vyprchají. Podle portugalských odborníků, kteří k tomuto závěru dospěli, budeme v budoucnosti svědky nárůstu rakovinného onemocnění u osob používajících k vaření mikrovlnné trouby. Nebude to vlivem používání mikrovlnek samotných. Budeto proto, že se z…

Záření je určitá forma energie. Je emitované (vyzařované) jako tok částic, nebo jako elektromagnetické vlnění. Když tyto částice narazí na hmotu, vyvolávají odpovídající vibrace. Ty mohou být natolik silné, aby dezintegrovaly nebo trvale přestavěly hmotu. Záření nezabíjí pouze buňky, ale může přestavět molekuly DNA a tím zásadně změnit způsob reprodukce,…

V mnoha zemích jsou v restauracích a provozech společného stravování zcela běžně používány mikrovlnné trouby. Slouží k znovuohřívání předem připravených pokrmů. V USA je používá 70 % domácností. Mnozí odborní lékaři, ale testováním zjistili, že mikrovlnné potraviny oslabují lidský organismus. Dr. Wolfgang Gerz z Mnichova uvádí řadu svých pacientů s…