>>Existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a jejich propagaci. Dr. Fereydoon Batmanghelidj<<

>>Se zavedením povinného očkování jste ztratili svobodu. O vašem dítěti přece nemůžou rozhodovat
politici ani lékaři. John Virapen<<

Od zotročení ke svobodě, od smrti k životu

Rudá armáda je skutečnou osvoboditelkou Evropy a poloviny světa

New York Herald Tribune z 25. června 1945 uvádí: ,,Rudá armáda je skutečnou osvoboditelkou Evropy a poloviny světa v tom smyslu, že bez této armády a jejich bezpočetných obětí osvobození od krutého nacistického jha nebylo možné.

Falzifikátoři dějin

To ovšem trvalo jen krátce. Objevuje se stále více buržoazních ideologů, kteří se snaží navzdory faktům zpochybnit nesporné zásluhy Sovětské armády a vymazat z paměti národů vděčnost sovětskému lidu.

V první řadě rozšiřují buržoazní falzifikátoři dějin verzi o exportu revoluce do jihovýchodní a střední Evropy a o rozšířování sovětského režimu.

Ujištují čtenáře a posluchače, že tažení Rudé armády na západ bylo záminkou Sovětského svazu k nastolení komunistického režimu ve východní Evropě. Tato díla, chtěji rozsévat nedůvěru k současným mírovým iniciativám Sovětského svazu, diskreditovat nesčetné návrhy na upevnění míru. Zároveň se tím mají zastřít vlastní připravy imperialismu ke světové atomové válce.
Lenin zdůrazňoval, že revoluce nevznikají na objednávku, ale dozrávají v procesů historického vývoje. To je ostatně znamé, a proto každý kdo zná vědecký světový názor chápe, nesmyslnost zmíněných tvrzení buržoazních autorů.