Zásady ochrany osobních údajů

Naše webová adresa je: https://napsali.net

Cookies

Softwarová platforma CMS WordPress generuje webové stránky Napsali.net. Platforma používá ke svému provozu cookies. Cookies se používají anonymně. Nejsou párovány s osobními údaji uživatelů. Veškerá data, by měla být uložena na území ČR.

Správce webových stránek

Majitelem a správcem webu je Martin Blažek, fyzická osoba. Ten se jakožto správce osobních údajů, které mu mohou být třetí osobou poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy. Především s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


Doba zpracování osobních údajů

Doba zpracování osobních údajů – nezbytně nutná.

Dále probíhá vše dle platné právní úpravy. Jedná se zejm. o zákon č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).


Odkazy na webových stránkách

Stránky www.napsali.net mohou obsahovat odkazy na internetové stránky třetích stran
(Vimeo, Vk, Telegram, YouTube, dále E-shopy, apod.). Klepnete-li na odkaz, nemůžeme už ovlivnit
shromažďování, ukládání nebo zpracování jakýchkoliv osobních údajů těmito třetími
stranami na území cizích států.

Dále příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.).
Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.