>>Existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a jejich propagaci. Dr. Fereydoon Batmanghelidj<<

>>Se zavedením povinného očkování jste ztratili svobodu. O vašem dítěti přece nemůžou rozhodovat
politici ani lékaři. John Virapen<<

Virus – nástroj farmaceutického průmyslu

Články v tisku a některých knihách pojednávaly o příčinách onemocnění zcela jinak. A to již v době, kdy desítky let také existoval a používal se ve „vědeckých kruzích“ elektronový mikroskop.

Projevy nemoci

Tzv. Chřipka (influenza) a její projevy např. zvýšená teplota, rýma, kašel, bolesti hlavy jsou procesy detoxikace organismu, v reakci na nadměrnou toxicitu v buňkách. Proto také nikdy nebyl vynalezen žádný lék na tuto nemoc, protože chřipka sama je pro tělo ten lék.

Naše tělo si vytváří přirozený detoxikační proces, zvaný nachlazení a chřipka, aby se zbavilo smrtelných toxinů.

Angína – ukazuje na chemickou nerovnováhu v organismu s převahou škodlivých toxinů a tímto i nerovnováhu bakteriální flóry v těle.

Ke vzniku stejných příznaků onemocnění jako jsou projevy chřipky, (bolest hlavy a těla, ztížené dýchání, kašel, rýma, únava, ospalost, pocit chladu, či zvýšená teplota), může dojít ale také v důsledků elektromagnetického vlnění, hlavně v GHz pásmech v závislosti na výkonu, směrovosti a nosném kmitočtu a době působení na organismus.

Tzv. viry jsou vynálezem farmaceutického průmyslu, který využívá chybnou zárodečnou teorii Louise Pasteura, financovanou Rockeffelerem, k prodeji léků a vakcín lidem, za účelem zisku a kontroly populace.

Všechny částice, které bývají označeny jako „viry“, nacházející se v organismu a vykreslovány nejvíce mainstreamem jako původci nemoci, a sloužící k vyvolávání strachu ve společnosti, jsou exosomy na bázi bílkovin v naší DNA. Jsou všude. Život se skládá z těchto věcí.

Takzvané nemoci jsou čistě symptomy základní toxicity v buňkách, a takzvané viry se vyrábějí v našich vlastních tělech jako ochranný mechanismus proti extrémní toxicitě. Nejsou pro jiného zdravého člověka nebezpečné.

Zneužitá věda

Postupem času je každý lidský objev zneužít jedinci, kteří touží po slávě, moci a pěnězích. Nebo po všem dohromady. Vyskytnou se i šílenci, které žene jen touha vše ničit.

Biologické zbraně

Bohužel pro tyto šílence pracují zaprodaní vědci, kteří vyvíjejí v biolaboratořích patentované taktické jedy, s nanočásticemi, které se vyrábějí synteticky a poté aplikují, např. přes injekci do těla v rámci očkování a nebo jsou rozprašované v aerosolu z letadel.

O dalších zneužitých objevech, které mají v rukou určité skupiny lidí, aby prováděly následné zvrácené pokusy na lidstvu, se zde již nebudu dál dlouze zaobírat.

Snad jen ještě dvě věty k tématu virů, těch taktických jedů, vytvořených v laboratořích.

Vakcinací za posledních 100. let lidstvo povinně, ale také mnohdy dobrovolně, odevzdává své zdraví do rukou mocenské farmaceutické lobby, farmaceutického kartelu.

Pravidelným podstoupením se injektování tzv. očkovacích látek do těla, jen podporuje farmaceutický výnosný byznys.

Za nějaký čas bude s velkou pravděpodobností platit i za léčbu, která byla způsobena taktickým jedem, vpravena v rámci ,,pravidelných očkovacích dávek“ do těla.

Covidová mRNA intoxikační hra“ by měla otevřít mysl, již většině lidí.


Původní vědecké závěry vzniku nemocí

Stádia nemoci

Humorální stádium nemoci


Humorální stádium nemoci – čistění tělních tekutin – krve a štáv (Humores)

  1. fáze tzv . vylučovaní nebo axkrekční
    Nemoc je pokusem přírody k vypuzení špatných látek.
    Nepodaří-li se organismu pomocí 1. fáze samočistících opatření, jako je vylučování a axrekční fáze krev a štávy (Humores) dostatečně detoxikovat, tak nastává akutní obranný boj proti jedům, což je vlastně akutní nemoc.

Tato začíná fází vylučování (Exkrecí). Nechutí k jídlu, nutí akutní nemoc tělo k půstu. Tímto zabraňuje dalšímu vzniku jedů rozkládáním potravy, a nutí postiženého k tělesnému odpočinku nebo klidu na lůžku.

Akutní nemoc otevírá „zdymadla“ těla, a to tehdy, když uvede orgány vylučování a nouzové ventily do vysokých obrátek, ovšem – pokud jsou toho ještě schopny.

Při tzv. nemocech z nachlazení a chřipkových infekcích, může tělo vydávat ze všech pórů pot a jedovaté látky.

Může rovněž vypotit toxiny původců nemoci, přičemž kůže čeká jen na to, aby byla odtížena.

Tělo může také vykašlávat a vyplivovat hlen, vydávat slznou tekutinu a nechat odtékat celé „potoky“ formou rýmy.

Kýcháním, vylučováním hlenu a katarickým vylučováním všech sliznic v těle, jakož i zvracením, průjmy a močením, budou jedovaté látky a mikroby vyplaveny.

Horečkou budou „spáleny“ nečistoty a mikroby v těle.

Všechna opatření, která podporují zbavování jedů, jako např. půst, odváděcí procesy, pocení, koupel, zábaly, omývání, atd., se prokázaly jako nejsmysluplnější a nejúspěšnější terapie.

O co rychleji a řádněji tělo jedovaté látky vylučuje, o to rychleji bude onemocnění odstraněno – vyléčeno. Vyplavování jedovatých látek a mikrobů, jakož i generální čistění štáv a tkání stojí nade vším.

Všechny nemoci vylučování zde představují čistící procesy, vnitřní čistící nemoci těla.

Správně terapeuticky podpořeno, ovlivňuje vnitřní čistění to, že se nemocný po své nemoci nachází v lepším stavu než před nemocí. Můžeme zde také hovořit o uzdravujících nemocech.

2. fáze odpovědi nebo reakční fáze podle Reckewega

Záněty

Nebude-li tělo i přes uvedená vylučování pánem situace, tak se pokouší od svého nepřítele samo osvobodit.

A to pomocí zánětů za účelem odbourání nečistot. To znamená o zneškodnění jedovatých látek, nečistot a mikrobů.

Organismus tak odpovídá formou tvorby hnisu, hlenem, výtoky, abscesy, flegmónami, angínou, kožními vyrážkami, které ničí jedovaté látky. Známy neurolog Romberg vysvětlil: ,,Neuritis“ (Zánět nervů) je voláním nervů po čistější krvi.

A to se týká i dalších zánětů. Arthritis je voláním kloubů po čistější krvi. Hepatitis je voláním jater po čistější krvi.

Zcela všeobecně řečeno každé – ,,Itis“ (zánět) je voláním postiženého onemocnělého orgánu po čistější krvi.

Podle Reckewega nám ukazují veškeré procesy nemoci v těle, že obranné systémy organismu jsou ve stálém boji s jedy.


Nemoci jsou obrannými boji proti jedům


Vylučovací a zánětlivá onemocnění představují biologicky účelné procesy k zneškodnění a k vylučování jedovatých látek.

Cíl terapie se proto skládá z detoxikačních procesů těla a jejich podpory při zneškodnění škodlivých a jedovatých látek a z rychlého odvádění z těla.

3. fáze zbavování nečistot, depoziční fáze nebo Pseudo-tichá fáze.

Nedaří-li se již tělu vylučovat své látkové nečistoty, tak je posouvá na ,,odstavnou“ kolej. Skladování, hromadění odpovídá hierarchií tkání. Nejprve probíhá v primitivních a málo důležitých spojovacích tkáních, tukových tkáních a v podkožních buňkových tkáních.

Tyto budou proto ve své funkci stále více brzděny a ovlivňovány. Nebude-li tento proces zbavování nečistot vhodným způsobem tj. (Ošetřováním krve a štáv) zastaven, tak potom dochází k znečistění ostatních tkání, Tzn. např. kloubů, obratlů, cév, srdečních svalů, nervových a smyslových orgánů.

Dalšími následky nečistot jsou: jaterní skvrny, ostatní nečistoty a vyrážky na kůži, tvorba kamenů v ledvinách, otoky, uzliny, dna, a jiné jevy revmatismu, usazeniny v kloubech, spondylóza páteře, nezhoubné i zhoubné nádory, (lipomy, myomy a jiné), dále hromadění tuků, zvápenatění artérií, šedý zákal, otoskleróza, zvápenatění srdečních věnčitých cév.

Častější výskyt vylučovacích nemocí, jako např. nemocí z nachlazení, tady představuje příznaky o nepříznivém stavu štáv a tkání, kterých se tělo zbavuje.


Je výjimečně těžké přesvědčit lidi, že zlo je zlem. George Bernard Shaw.

(26. 7. 1856 – 2. 11.1950)


Zdroje:
Přírodní léčba z nachlazení a infekční nemoci, 14. vydání, 1988, Hemotoxické učení 1961,
Rudolf Steiner (esoterik, filozof a zakladatel antroposofie, 1861-1925), Mladý svět, 1989, Salvo, 11-1992, Archive.org: THE POISONED NEEDLE
Suppressed Facts About Vaccination By Eleanor McBean 1957
.