>>Existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a jejich propagaci. Dr. Fereydoon Batmanghelidj<<

>>Se zavedením povinného očkování jste ztratili svobodu. O vašem dítěti přece nemůžou rozhodovat
politici ani lékaři. John Virapen<<

Virus spalniček neexistuje

V rozsudku z roku 2016 soudci německého Spolkového nejvyššího soudu (BGH) potvrdili, že virus spalniček neexistuje. Navíc na světě neexistuje jediná vědecká studie, která by mohla existenci viru prokázat v jakékoli vědecké literatuře. Nabízí se otázka. Co bylo vlastně za posledních několik desetiletí vstříknuto do milionů lidí?

Ani jedinému vědci, imunologovi, specialistovi na infekční onemocnění nebo lékaři se nikdy nepodařilo založit vědecký základ nejen pro očkování proti spalničkám, ale pro jakékoli očkování kojenců, těhotných žen, seniorů a dokonce mnoha dospělých podskupin.

Skutečnost, že mnoho vakcín je neúčinných, je stále zjevnější. Společnost Merck byla uvalena dvěma samostatnými hromadnými žalobami s tvrzením, že lhali o účinnosti vakcíny proti příušnicím ve své kombinované injekci MMR. A vymysleli si studie účinnosti, aby v posledních dvou desetiletích udrželi iluzi, že vakcína je vysoce ochranná.

Studie, jako je ta publikovaná v časopise Human and Experimental Toxicology, zjistila přímou statistickou korelaci mezi vyššími dávkami vakcín a úmrtností kojenců. Studie Míra kojenecké úmrtnosti klesla proti počtu dávek vakcíny běžně podávaných: Existuje biochemická nebo synergická toxicita? , tu provedli Gary S. Goldman a Neil Z. Miller, kteří studují nebezpečí vakcín již 25 let.

MMR vakcína

Ve Spojených státech dostávají děti obvykle očkování proti příušnicím jako součást vakcíny proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (MMR). Americké centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) doporučuje dětem, aby dostaly první dávku mezi 12. a 18. měsícem. Druhou ve věku 4 až 6 let.

V lékařské literatuře byly publikovány důkazy, že očkované osoby mohou onemocnět spalničkami. Prý protože buď nereagují na vakcínu, nebo se účinnost vakcíny v průběhu času snižuje. A očkované matky nepřenášejí dlouhodobé mateřské protilátky na své děti, aby je chránily v prvních měsících života.

Publikovaná práce Briana Hookera je komplexní analýzou vlastních dat CDC z roku 2003. Tá odhaluje o 340 % zvýšené riziko autismu u afroamerických dětí po MMR vakcíně.

Výzkum Briana Hookera v časopise Translational Neurodegeneration Journa 1 poskytuje nejnovější epidemiologické důkazy. Ty ukazují, že afroameričtí muži, kteří dostanou vakcínu MMR před dosažením 24 měsíců nebo ve věku 36 měsíců, mají větší pravděpodobnost, že dostanou diagnózu autismu.


Komentář: Whistleblower CDC odhaluje masivní lži o bezpečnosti vakcíny MMR


Whistleblower Dr. William Thompson potvrdil , že „CDC vědělo o vztahu mezi věkem první vakcíny MMR a výskytem autismu u afroamerických chlapců již v roce 2003. Rozhodlo se to však zakrýt.“ Poznamenal: „Zmeškali jsme deset let výzkumu, protože CDC je právě teď tak paralyzováno vším, co souvisí s autismem. Nedělají to, co by dělat měli, protože se bojí hledat věci, které by mohly být spojeny.“ Obviňuje ze spáchání trestného činu svých nadřízených a vyjádřil hlubokou lítost nad svou rolí při pomoci CDC se skrýváním dat.

Virus spalniček neexistuje

Německý biolog Dr. Stefan Lanka původně nabídl 100 000 eur každému, kdo by mohl poskytnout vědecké důkazy, že virus spalniček existuje. 

Původně mu bylo nařízeno zaplatit částku u soudu poté, co se doktor David Bardens pokusil získat cenu poté, co poskytl biologovi studii, která byla publikována v lékařském časopise. V té době soudce krajského soudu v Ravensburgu v jižním Německu rozhodl ve prospěch Dr. Bardense v kontroverzním rozhodnutí, které tvrdilo, že kritéria pro dokazování byla splněna.

První občanský senát BGH potvrdil rozsudek Vrchního zemského soudu ve Stuttgartu (OLG) z února 2016. Částka 100 000 eur, která byla nabídnuta jako odměna za vědecký důkaz existence údajného viru spalniček, musela být vyplacena žalobci. Žalobci bylo rovněž uloženo nést veškeré náklady řízení.

Do případu se zapojilo pět odborníků, kteří prezentovali výsledky vědeckých studií. 

Všech pět odborníků, včetně prof. Dr. Andrease Podbielského, kterého OLG Stuttgart jmenoval předchozím soudem, soustavně shledalo, že žádná ze šesti publikací, které byly předloženy k procesu, neobsahuje vědecký důkaz o existenci údajného viru spalniček .

V procesu byly představeny výsledky výzkumu takzvaných genetických otisků prstů údajného viru spalniček. Dvě uznávané laboratoře, včetně největšího a předního světového genetického institutu, dospěly nezávisle k naprosto stejným výsledkům. 

Výsledky dokazují, že autoři šesti publikací v případu viru spalniček se mýlili a přímým důsledkem je, že všichni virologové spalniček se mýlí dodnes.

Běžné složky buněk považovali jako součást podezřelého viru spalniček

Kvůli této chybě byly během desetiletí procesu budování konsensu normální buněčné složky mentálně sestaveny do modelu viru spalniček. 

Skutečná struktura, která by tomuto modelu odpovídala, nebyla dodnes nalezena. Nebyla ani u člověka, ani u zvířete. S výsledky genetických testů byly všechny teze o existenci viru spalniček vědecky vyvráceny.

Komentář: Pokud je to pravda o viru spalniček, je třeba se ptát, zda to platí i pro jiné viry. Více na toto téma viz: The Health & Wellness Show: Rozhovor s autorem Virus Mania Dr. Clausem Köehnleinem

Autoři šesti publikací a všechny další zúčastněné osoby si chybu neuvědomily. Porušily základní vědeckou povinnost, kterou je nutnost pracovat „lege artis“, tedy v souladu s mezinárodně definovanými pravidly a nejlepší vědeckou praxí. 

Neprováděli žádné kontrolní experimenty

Kontrolní experimenty by ochránily autory a lidstvo před touto významnou chybou. Tato chyba se stala základem víry v existenci jakýchkoli nemocí způsobujících viry. Znalec jmenovaný soudem, prof. Dr. Podbielski, v odpovědi na příslušnou otázku soudu podle strany 7 protokolu výslovně potvrdil, že autoři neprováděli žádné kontrolní experimenty.

OLG Stuttgart zrušil rozsudek soudu prvního stupně, zamítl žalobu a odkázal mimo jiné na hlavní sdělení prof. Podbielského ohledně šesti publikací. Proti rozsudku OLG podal žalobce dovolání k Nejvyššímu soudu. Jako důvod uvedl své subjektivní. Ale fakticky mylné vnímání průběhu soudního jednání u soudu ve Stuttgartu a tvrzení, že naše pojmenování faktů o spalničkách ohrožuje veřejné zdraví. Stanovisko žalobce odmítl Nejvyšší soud srozumitelně. Nejvyšší soud tak potvrdil rozsudek OLG Stuttgart ze dne 16. února 2016.

Prohlášení o existenci viru nemají vědecký charakter

Šest publikací předložených v procesu je hlavní relevantní publikace na téma „virus spalniček“.  Vzhledem k tomu, že kromě těchto šesti publikací neexistují žádné další publikace, které by se pokoušely vědeckými metodami prokázat existenci viru spalniček, rozsudek Nejvyššího soudu ve studii viru spalniček a výsledky genetických testů mají důsledky.

Jakákoli národní a mezinárodní prohlášení o údajném viru spalniček, infekčnosti spalniček a o přínosu a bezpečnosti očkování proti spalničkám nemají od té doby žádný vědecký charakter. Byly tak zbaveny svého právního základu.

Na základě dotazů, které vyvolala soutěž o virus spalniček, připustila vedoucí Národního referenčního ústavu pro spalničky, při Institutu Roberta Kocha (RKI), prof. Dr. Annette Mankertz, důležitou skutečnost.

Toto přiznání může vysvětlit zvýšenou míru postižení způsobených očkováním. Zejména očkování proti spalničkám, a proč a jak konkrétně se zdá, že tento druh očkování stále více spouští autismus.

Prof. Mankertz připustil, že „virus spalniček“ obsahuje typické přirozené složky buňky (ribozomy, proteinové továrny buňky). Protože očkování proti spalničkám obsahuje „celý virus spalniček“, obsahuje tato vakcína vlastní buněčné struktury. To vysvětluje, proč očkování proti spalničkám způsobuje časté a závažnější alergie a autoimunitní reakce než jiné typy očkování. Soudní znalec prof. Podbielski několikrát uvedl, že tvrzením RKI o ribozomech ve viru spalniček byla zfalšována teze o existenci viru spalniček.

V procesu bylo také zaznamenáno, že nejvyšší německá vědecká autorita v oblasti infekčních nemocí, RKI, v rozporu se svými právními pravomocemi, podle 4 zákona o ochraně před infekcí (IfSG), nedokázala vytvořit testy na údajný virus spalniček a tyto zveřejnit. 

RKI tvrdí, že provedla interní studie o viru spalniček, ale odmítá předat nebo zveřejnit výsledky.

Zdroje: https://www.sott.net ; lrbv.juris.de; anonhq.com; wissenschafftplus.de