>>Existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a jejich propagaci. Dr. Fereydoon Batmanghelidj<<

>>Se zavedením povinného očkování jste ztratili svobodu. O vašem dítěti přece nemůžou rozhodovat
politici ani lékaři. John Virapen<<

Jeruzalém – uloupené město

Rozhovor se starostou Rouhi El Khatibem v roce 1984.

Rouhi El Khatib žije v exilu už od roku 1967. Izraelské úřady jej vyhostily po obsazení Jeruzaléma. Rouhi El Khatib nicméně zůstal uznávanou osobností palestinského hnutí a celého arabského světa. Svou funkcí vykonává z Ammánu. Rouhi EI Khatib je poslední palestinský starosta Jeruzaléma.
V Československu je nyní častým hostem. Přijížděl sem v uplynulých letech každoročně na vlastní náklady na léčení do Mariánských Lázní. A jak sám říká, československé horké prameny mu vrátily zdraví, vyléčily ho z částečného ochrnutí. Letos navštívil ČSSR na pozvání primátora hlavního města Prahy. Během této návštěvy se také setkal s novináři a odpověděl na dotazy.

V jakých podmínkách žije arabské obyvatelstvo v okupovaném Jeruzalémě?

Je to peklo

Jinak se to vyjádřit nedá. Nejlépe se to dá popsat na následujícíh číslech: V roce 1918 žilo v Jeruzalémě 75 procent Arabů, Židů tam bylo jen 25 procent. Teď je poměr obrácený – židovského obyvatelstva žije v Jeruzalémě 75 procent, Arabů tu zbyla pouhá čtvrtina.
Židé před šedesáti šesti lety vlastnili pouhá čtyři procenta pozemků, Palestinci byli majiteli celých devadesáti pěti procent. V současnosti je v rukou židovských vlastníků 84 procent půdy.
Krátce řečeno – v Jeruzalémě se uskutečnil obrat o 180 stupňů, obrat na úkor arabské části obyvatel.

Židovští usedlíci začali přícházet už mezi první a druhou světovou válkou, vláda nijak nebránila převodu majetku, do rukou přistěhovalců.

Obrovská loupež

K radikální změně však došlo až po válce v roce 1948.
Izrael tehdy obsadil šedesát procent Jeruzaléma a doslova vykopl z domovů šedesát tisíc Arabů.
Další obrovskou loupež umožnila válka v roce 1967.

V rukou původních obyvatel zůstala po okupaci celého města jen desetina veškerého majetku.
Většina obyvatel utekla ze strachu o život v době agrese z města, a už se nikdy nemohli vrátit.
Ti co zbyli zůstali jako vyhnanci ve vlastní zemi. Žijí v neustálém ekonomickém, psychickém a přímo fyzickém útlaku.

Očekáváte, že se něco změní po nástupu nové izraelské vlády?

Za žádné sionistické vlády se nedá předpokládat velká změna. I případná nová vláda, bude sledovat stejné cíle jako ta předcházející. To znamená, že bude pokračovat v úsilí vyhnat co nejvice Arabů
z jejich rodné země. Bude pokračovat v konfiskování jejich majetku, i nová vláda, bude pod nejrůznějšími záminkami, ztěžovat život arabského lidu.

Fanatická a agresivní vláda

Dosavadní vláda byla krajně fanatická a agresivní, o té, co pravděpodobně nastoupí, se říká, že bude měkčí. Je ale zřejmé, že bude sledovat stejné cíle – tedy se bude snažit změnit naši vlast na nedílnou součást izraelského státu.

Nejste v naší zemí poprvé. S jakými pocity do ní znovu přijíždíte?

Poprvé jsem tu byl v roce 1970, tehdy jako pouhý návštěvník. O pět let později mne sem přivedl můj špatný zdravotní stav – přijel jsem jako pacient, a byl jsem tu v této roli několikrát. Měl jsem tedy dost příležitostí seznamit se s vaši zemí a srovnávat. Za tu dobu co sem jezdím, bylo hodně vybudováno. Například metro – když jsem tu byl poprvé, neměli jste ani jednu linku, a teď už chystáte třetí. Stejně obdivuji vaše nové silnice a další stavby. Jezdím rád do ČSSR také proto, že cítím jak vaši občané solidarizují s palestinským lidem. Není to jen podpora oficiálních míst naší věci, solidaritu vašeho lidu pociťují i při každém setkání s prostými lidmi. Chtěl bych také touto cestou dát najevo, jak si této podpory vážíme, jak jsme za ní vděční.

Zdroj: Svět v obrazech 39, 1984, www. jerusalemstory.com.