>>Existence celého farmaceutického průmyslu je založena na předkládání nepravdivých vědeckých závěrů a jejich propagaci. Dr. Fereydoon Batmanghelidj<<

>>Se zavedením povinného očkování jste ztratili svobodu. O vašem dítěti přece nemůžou rozhodovat
politici ani lékaři. John Virapen<<

Lidová meteorologie

Počasí.

Počasí je rozmarné a proměnlivé. Je těžké uhodnout jeho mravy. Ale tisicíletý boj proti temným silám přírody učinil z lidí bystré pozorovatele a naučil je věřit zvířatům a rostlinám, které předpovídají změny počasí. Slunce a měsíc, hvězdy a mraky také napovídají, jaký bude zítřek. Nejprve po slabikách a později plynně se lidstvo naučilo číst v knize přírody. Zkušenosti lidové meteorologie studovali mnozí ruští vědci i milovníci přírody. Do jaké míry správné jsou pranostiky, které odbornící zaznamenali, ověřte si sami.

Stromy a rostliny

 • Když se v létě objevuje na stromech žluté listí, přijde brzký podzim. Když na podzim listí brzy opadne, je třeba čekat tuhou zimu.
 • Když se urodí mnoho jeřabin, budou v zimě tuhé mrazy. Je-li mnoho žaludů, bude zima teplá.
 • Je-li mnoho oříšků, ale houby nerostou, bude v zimě hodně sněžit a silně mrznout. Množství jahod věstí studenou zimu.
 • Vytéká-li na jaře z břízy hodně mízy, bude léto deštivé. Má-li bříza listí dříve než javor, čekej suché léto, má-li listí dříve javor, čekej léto mokré.
 • Začnou-li na podzim břízy žloutnout shora, přijde jaro brzy, žloutnou-li zdola, přijde pozdě.
 • Když les v létě i za bezvětří silně šumí, bude pršet. Když les v zimě šumí, čekej oblevu.
 • Když se stromy ojíní, oteplí se.
 • Když měsíčky rozevřou květy časně ráno, bude jasné počasí. Když po poledni, přijde déšť, bouřka.
 • Očekávej déšť, zavře-li se pampeliška. Svlačec zavírá květy před deštěm.

Zvířata

 • Začnou-li slepice pelichat brzy na podzim, bude zima teplá.
 • Když si ptáci stavějí hnízda na sluneční straně stromů, bude chladné léto.
 • Čím větší jsou na podzim mraveniště, tím tužší zima bude.
 • Když se dobytek houfuje, bude pršet.
 • Ptáci se čepýří před deštěm. Když stěhovaví ptáci na jaře dlouho nezačínají štěbetat, bude ještě chladno. Když ptáci umlknou, čekej bouřku.
 • Je-li datly příliš slyšet, přijde déšť.
 • Když poletují pěnkavy, bude mrznout.
 • Když žáby poskakují po břehu a kvákají, čekej déšť. Kuňkají-li, bude pršet. Když silně kříčí, bude pěkné počasí, když jsou zticha, ochladí se.
 • Když komáři létají v hejnech, bude pěkné počasí.
 • Když cvrčci cvrkají, bude pěkné počasí, když mlčí, přijde déšť.
 • Je-li za pěkného počasí vidět málo mravenců, čekej déšť.
 • Když na jaře poletuje mnoho pavučin, bude horké léto. Když se pavučiny kladou na rostliny, bude teplo.
 • Vylézají-li žížaly ze země, bude pršet.
 • Časný přílet skřivánků věstí teplé jaro. Když není skřivánka slyšet hned od úsvitu, bude pršet.
 • Když se raci hodně koupají, přijde špatné počasí.
 • Když sýček v noci houká, bude pršet.
 • Po řídkém dešti rostou houby.
 • Když raci vylézají na břeh, bude špatné počasí.
 • Lehají-li si krávy na zemi, bude teplo.
 • Pije-li dobytek málo a spí ve dne, bude pršet.
 • Když se prase drbe, bude teplo, když kvičí, bude pršet.
 • Když se pes válí po zemi, bude pršet nebo sněžit. Leží-li svinut, ochladí se, leží-li natažen, oteplí se.
 • Svine-li se kočka do klubíčka, bude mrznout. Leží-li na hřbetě, bude pěkně. Když tvrdě spí, oteplí se. Když škrabe zdi, bude pršet.
 • Vylezají-li krtci ze země, čekej déšť.

Oblačnost

 • Plují-li večer po obloze velké kupovité oblaky, bude druhého dne pěkné počasí.
 • Jsou-li večerní oblaky modré, počasí se změní.
 • Nízké, rychle letící černé mraky věstí dlouhý déšť.
 • Když se ráno mlha na vodě válí, bude pěkné počasí. Stoupá-li, bude pršet. Silná ranní rosa znamená pěkné počasí, když rosa není, bude pršet.
 • Vysoká okrouhlá duha věstí pěkné počasí, nízká a plochá špatné. Když se duha brzy po dešti ztratí, vyjasní se.
 • Když je duha podél Země (od severu na jih), je třeba čekat ještě déšť, když je napříč Země (od východu na západ), bude pěkné počasí. Čím je duha zelenější, tím více bude pršet. Když je v duze více červené barvy, počasí se vyjasní a když je více modré barvy, bude ještě pršet.

Zdroj: Čtení 5, 1987.